" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mijn favorieten

DISCLAIMER
De website www.jansen-vantuijl.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van www.jansen-vantuijl.nl

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jansen & Van Tuijl makelaars o.g.. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


AANSPRAKELIJKHEID
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. Jansen & Van Tuijl makelaars o.g. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

Jansen & Van Tuijl makelaars o.g. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 

© 2017 JANSEN & VAN TUIJL makelaars o.g.